آخرین مطالب

لحن مکالمه اعمال روز عاشورا اینترنت

طول مطالعه: 5 دقیقه

اى خدا پس در امور ما گشايش و آسايش عطا فرما به حق رحمت بى پايانت اى مهربانترين مهربانان عالم. من اى خدا با فقر و احتياج تو را مى خوانم و از بينوايى به درگاه...